bhootnath   
Member since: Mar 11
Posts: 969
Location:

Post ID: #PID Posted on: 24-10-13 13:45:10

. அந்த மூன்று விஷயங்கள் ;

வெற்றி AAP Yogendra யாதவ் நடவடிக்கை என்ன :
1 . மற்ற கட்சிகள் , உங்கள் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையின் விஷயங்கள் திருடி போல்

2 . மற்ற கட்சிகள் உங்கள் கட்சி வேட்பாளர்கள் நேர்மையான மற்றும் உண்மையான நல்ல வேட்பாளர் பார்த்து தேர்தல்களில் எடுத்து மற்றும் கட்டாயத்திற்கு

3 . நீங்கள் கட்சி இளைஞர்களின் பங்கு இளைஞர்கள் மற்ற கட்சிகள் கொடுத்து பார்க்கும் போது

Yogendra யாதவ் மூன்று விஷயங்கள் பின் கட்சி வெற்றி பெறுவேன் , உங்கள் கட்சி பார்க்க மற்ற கட்சிகள் மீது அதிகரிக்கிறது என்றார் .san-hugo   
Member since: Aug 10
Posts: 2009
Location:

Post ID: #PID Posted on: 24-10-13 15:25:26


One of the most dumb conclusion i have heard in recent past " AAP is B team of Congress or AK is Congress's agent" etc. These things are said by 3 categories of people
1. BJP/Modi followers who are blind enough to realise Modi is not fighting for state assembly and BJP will in any case lose in Delhi.
2. Those who are not following the movement and stuck in Aug 2011 Anna movement which fetched nothing.
3. Extremly dumb.

To prove that Congress is shot scared of AAP -
Recently Arvind Kejrival invited Sheela dixit for open public debate , First through media and yesterday formally with an open formal letter, Sheela Dixit is yet to respond. Everybody knows it will be nightmare for her to face a debate with AK on Delhi.
Is this still a game plan by Congress ? a Dumbest answer will be yes.dhaikin   
Member since: Jul 13
Posts: 301
Location:

Post ID: #PID Posted on: 24-10-13 16:19:07

By the way, Rahul Gandhi is making AAP's work a lot easier, by telling that 25000 mosquitoes bit him when he visited last, & all such shit made-up stories..

I have a feeling Delhi will be a hung mandate, & Kejriwal will be the biggest paltibaaj, in the post election drama.. Kejriwal is yet to prove himself, just giving statement isn't enough..

so why waste your vote, be with the proven track record "NaMo"..febpreet   
Member since: Jan 07
Posts: 3252
Location:

Post ID: #PID Posted on: 24-10-13 16:33:34

Quote:
Originally posted by dhaikin

Kejriwal is yet to prove himself, just giving statement isn't enough..

so why waste your vote, be with the proven track record "NaMo"..So, by this standard, you will never have any chance of leading the state/country in a clean, curuptionless manner.

Also, by this standard as well, one should not consider NaMo to lead India as he is a state level player and never involved in the national politics. Inexperienced in leading all strata of society, regions, religions together.

On one end, public asks the incurruptible and clean imaged people to get into Politics and clean the mess up. On the other hand, if someone does as did Kejriwal, they are being seen as agents or what not of the currupt governing or any other cheap dirt party. They are being labelled as 'Kaltibaaz' and 'Inexperienced'. No wonder, India does deserve each bit of what they get time after time, whether be it BJP or Congress.
What did BJP 'Ukhado' last time it governed India? How many bad Congress policies it changed during its reign. You know the answer as well as I.

I tend to laugh at such people as well as at their ignorance. I am from Delhi and have my extended family base there. I as well ask everyone to vote for AAP this election. Electorate gave ample opportunities to the douche bags, curruption clad Politicians for quite long. Let's give a fair chance to the clean ones as well, who in this case is AK from AAP. BJP and Congress, in my view are the same two sides of the same coin. Hopeless!Delhite   
Member since: Nov 04
Posts: 938
Location: Brampton

Post ID: #PID Posted on: 24-10-13 16:54:25

People in Delhi have already seen Congress in State Assembly and BJP in Municipal Corporation. It is a good sign that even BJP has to declare Harshvardhan as CM candidate instead of previously projected Vijay Goel due to corrupt image of Vijay Goel.

Ask any one living in Delhi how BJP is doing in MCD.


-----------------------------------------------------------------
A Delhite in Toronto


dhaikin   
Member since: Jul 13
Posts: 301
Location:

Post ID: #PID Posted on: 24-10-13 17:10:26

Delhi being the capital, has a different view as compared to rest of India.
In Delhi, everyone is aware of the corruption done by current Govt. be it Sheela Dixit, or MMS.. & a lot of youth (major population of Delhi voters) see Kejriwal as a person who left Anna Hazare's India Against Corruption movement just for his personal gain.
AAP's Prashant Bhushan is on record saying Kashmir should be given to Pakistan, & all such irresponsible talk. The list is endless, I don't want to open a Pandora's box here..

End result is a hung mandate is coming in Delhi.. so we can expect an inferior governance going forward..febpreet   
Member since: Jan 07
Posts: 3252
Location:

Post ID: #PID Posted on: 24-10-13 18:24:53

Did you ask Prashant Bhushan if those views were his personal or the AAP. I personally opine that Kashmir should be indepandant. So what?

Everyone knows that you can't fight with the system by standing on the sidelines. One has to be a part of the system in order to cleanse it inside out. This is the sole intention of Kejrival as everyone knows you can't change the policies by merely staging 'Satyagrah'.

So, seems like Kejrival's detractors have much insider information on what he thinks or planning to do, eh? If you can take BJP and Congress on face value and what they say or think, then why not AAP? After all Politics is the battle of ideologies. May be, not anymore.

Hung mandate is far superior and better than the absolute power. Especially, in Indian context.
Discussions similar to: Know AAP - Bring change !!

Topic Forum Views Replies
Invisibile discrimination
Jobs 1682 4
better to bring EURO or CND.
Moving Soon 1230 2
HOW SOON CAN I RETURN AND COME BACK TO CANADA AFTER LANDING?
Moving Soon 2325 6
A couple of suggestions for GG
Feedback and Comments 1897 4
Suggestions when posting messages
Feedback and Comments 2050 6
Watch out 'Page 3"
Filmi Gupshup 1244 1
chandresh-- change of heart or different person ( 1 2 3 ... Last )
Feedback and Comments 16144 99
Immigration from India to Canada ( 1 2 )
Ask Immigration Expert 1889 7
Site navigation
Feedback and Comments 1694 1
NAME CHANGE
Ask Immigration Expert 1546 1
Renovation of Bathroom Dry Wall or Plaster
Real Estate & Mortgages 1871 5
Norton 360 Mistakenly dubbed Canadian Desi Forum as phishing site
Feedback and Comments 2372 4
oci- timeline ( 1 2 3 ... Last )
Citizenship 31376 116
For MGupta - From an SK Bound Landed Immigrant ( 1 2 3 )
General 9173 14
Looking for a job ( 1 2 3 4 )
Jobs 5516 21
Looking for threads on initial expenses ...
Moving Soon 1456 2
Primus Canada Rip Off Tactics ( 1 2 3 )
Life 5689 16
Know AAP - Bring change !! ( 1 2 3 ... Last )
Our Native Country! 20099 178
Yogendra Yadav Speech at Times of India Debate
General 1395 3
Delhi Elections - AAPic Battle ( 1 2 3 ... Last )
Our Native Country! 30277 164
AAP party and Kejrival lovers - AAP crisis: Arvind Kejriwal may be removed? ( 1 2 3 4 )
Our Native Country! 3003 21
First Name missing and How to correct it? ( 1 2 )
Ask Immigration Expert 1399 8
Vague(?) Question #8 on CIT0001E
Citizenship 1178 4
Renewing PR online - not enough space on to provide full travel history ( 1 2 )
Ask Immigration Expert 8655 7
Tax related query - Please suggest ( 1 2 3 )
Accounting and Taxation 4474 15
 


Share:
Advertise Contact Us Privacy Policy and Terms of Usage FAQ
Canadian Desi
© 2001 Marg eSolutions


Site designed, developed and maintained by Marg eSolutions Inc.